นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2563

บทนำ

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านเมื่อท่านทำการเข้าถึงเว็บไซต์เอ็มเค กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์เอ็มเค ในการใช้งานเว็บไซต์เอ็มเค หมายถึงท่านยินยอมให้ทางเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เราจะทำการลงประกาศฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นี่และระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่ด้านบนของเอกสารฉบับนี้ ดังนั้นท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์เอ็มเค หมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ


ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวม

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลหรือรายละเอียดข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ เราจะดำเนินรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์เอ็มเค ข้อมูลที่เรารวบรวมได้แบ่งออกเป็นสามประเภทคือ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ และ (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เรา

ท่านอาจมอบข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่เรา

 • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์เอ็มเค หรือการติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์เอ็มเค

 • ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ ราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ

 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน (หรือข้อมูลอื่นๆที่ระบุถึงตัวท่าน) ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์เอ็มเค และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้เราเมื่อท่านโต้ตอบกับเรา

 • เราอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์เอ็มเค เทคโนโลยีอัตโนมัตินี้อาจรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ทั้งนี้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ มีรายละเอียดตามด้านล่าง

เราอาจรวบรวมข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับ:

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)

 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และประเภทบราวเซอร์

 • ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตั้งค่า

 • ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน

 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่างๆ

 • ตัวระบุการโฆษณา (เช่น IDFA และ IFAs) หรือตัวระบุที่คล้ายกัน

 • เว็ปไซต์ที่อ้างอิง (เว็ปไซต์ที่นำท่านมาหาเรา) หรือแอพพลิเคชั่น

 • กิจกรรมออนไลน์บนเว็ปไซต์อื่นๆ แอพพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์

 • การติดต่อสื่อสารกับเรา หรือเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ และ

 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์เอ็มเค

เว็บไซต์เอ็มเค อาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น จีพีเอส (GPS), ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetooth) หรือ Cell Tower Proximity สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถเพิกถอนการอนุญาตการรวบรวบข้อมูลนี้ได้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการเว็บบราวเซอร์ของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากแหล่งอื่นๆ

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบริษัทและองค์กรอื่นๆ ซึ่งเราอาจรวบรวมข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วิธีที่เรานำข้อมูลของท่านไปใช้

ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับท่านช่วยให้เราสามารถให้บริการท่านด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประสบการณ์ของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับท่านเพื่อ:

 1. สร้างและจัดการบัญชีของท่าน

 2. ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านอาจสนใจ

 3. ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เอ็มเค

 4. นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการ และ/หรือคำแนะนำแก่ท่าน

 5. จัดการดูแลการชิงโชค โปรโมชั่น และการแข่งขันต่างๆ

 6. ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน

 7. ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำร้องขอบริการของลูกค้า

 8. รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายในหรือกับบุคคลภายนอก

 9. ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับเว็บไซต์เอ็มเค

 10. เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของเว็บไซต์เอ็มเค

 11. ป้องกันการฉ้อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม

 12. ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านในบางสถานการณ์ ข้อมูลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลดังนี้

ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การบริการลูกค้า การจัดโปรโมชั่น การแข่งขัน การจับรางวัลและการชิงโชค การทำวิจัยหรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลของท่าน

บริษัทในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านภายในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปซึ่ง ซึ่งรวมถึง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ อย่างไรก็ตามสมาชิกในเครือ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

อื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และ/หรือการเรียกร้องโดยหน่วยงานของรัฐและสาธารณะ นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากเราพิจารณาแล้วว่า เพื่อความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือเรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ โดยเราจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม
นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากเราพิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ หรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบกิจการ หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เราและผู้ขายของเราที่ให้บริการแก่เรา อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์เอ็มเค ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของท่านหรือยื่นข้อเสนอของเราให้สอดคล้องกับท่าน
“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากเว็บบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต และใช้เพื่อจดจำ และ/หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน
“เว็บบีคอน” เป็นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ในหน้าเว็บ แอพพลิเคชั่น หรืออีเมล และจะใช้ในการติดตามกิจกรรม นอกจากนี้ในบางครั้งจะเรียกว่า พิกเซล และ แท็ก
เราใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแต่วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงเราอาจนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้กับข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวตัวท่านด้วยวิธีอื่นที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
เราอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อ:

 • ระบุตัวตนหรืออุปกรณ์ของท่าน

 • อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์เอ็มเค ด้วยการทำงานที่ถูกต้อง

 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 • ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์เอ็มเค (เช่น ข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก เวลาในการโหลดหน้าเว็บ ส่วนที่นิยม อื่นๆ)

 • จดจำข้อมูลของท่านเพื่อความสะดวกเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์เอ็มเค

 • ช่วยปรับปรุงให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของท่าน

 • เพื่อแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย และ

 • หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในหัวข้อ “วิธีที่เรานำข้อมูลของท่านไปใช้”

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกบนเว็บบราวเซอร์ของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้หรือหากท่านต้องการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้นี้ คลิกที่ “ความช่วยเหลือ” บนเว็บบราวเซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าของคุกกี้ ถ้าท่านปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่มีทั้งหมดบนเว็บไซต์

นโยบายสำหรับเด็ก

เว็บไซต์เอ็มเค ได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หากท่านรู้ถึงข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมมาจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี กรุณาติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์เอ็มเค อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายอื่นๆ ของบุคคลภายนอก เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายต่างๆ ของบุคคลภายนอก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โปรดทราบว่าไม่ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างไร ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง และไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันการแทรกซึมหรือการใช้งานผิดประเภทอื่นๆ ข้อมูลใดๆ ที่เปิดเผยทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกซึมและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดถ้าคุณยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ความสมบรูณ์ของข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราช่วยให้ท่านสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นข้อมูลล่าสุดได้อย่างง่ายดาย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามที่ถูกร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่:
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1200 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 0-2836-1088
อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้น บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอความยินยอมท่านในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้
x
เอ็มเค Live chat
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
เริ่มการพูดคุย
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.