ชุดเกาหลีสุดคุ้ม

*This menu has a mixture of
** เหมาะสำหรับ 2 ท่าน

Calories

ซุปเผ็ดเกาหลีฯ+ซุปต้นตำรับ

- +

ซุปสาหร่ายเกาหลี+ซุปต้นตำรับ

- +

ซุปเผ็ดเกาหลีฯ+ซุปสาหร่ายเกาหลี (เพิ่มเงิน 19.-)

- +

Recommended Menu

Roasted Duck + Roasted Pork (Small)

Roasted Duck with Noodle

Emperor Baked Rice

Mixed Shumai Set

Shrimp Wontons with Soup

Chinese Kale in Oyster Sauce (Small)

MK Roasted Duck (Small)

Shrimp Wontons

MK Salmons

This website uses cookies to improve your experience. MK Restaurant Group Public Company Limited and its subsidiaries would like to get your consent to collect, use, and/or disclose your collected data during our site visit including your personal data. More information
x
เอ็มเค Live chat
Firstname - Lastname
Mobile Number
Email
Start Chat
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.