ชุดเกาหลีซีฟู้ด(เนื้อ)+ชุดผักไข่ไก่

*This menu has a mixture of Shirmp
** เหมาะสำหรับ 2 ท่าน

Calories

ซุปสาหร่ายเกาหลี+ซุปต้นตำรับ

- +

ซุปเผ็ดเกาหลีฯ+ซุปสาหร่ายเกาหลี (เพิ่มเงิน 19.-)

- +

Recommended Menu

Roasted Duck with Noodle

Tendered Pork

Seafood Suki

MK Balls

MK Roasted Duck (Large)

Roasted Duck with Rice

Vegetables Small Set

Deep-Fried Taro Dumpling (3 pieces)

Chinese Kale in Oyster Sauce (Small)

This website uses cookies to improve your experience. MK Restaurant Group Public Company Limited and its subsidiaries would like to get your consent to collect, use, and/or disclose your collected data during our site visit including your personal data. More information
x
เอ็มเค Live chat
Firstname - Lastname
Mobile Number
Email
Start Chat
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.