ชุดเกาหลีซีฟู้ด(เนื้อ)+ชุดผักกิมจิ

*This menu has a mixture of Shirmp
** เหมาะสำหรับ 2 ท่าน

Calories

ซุปเผ็ดเกาหลีฯ+ซุปต้นตำรับ

- +

ซุปเผ็ดเกาหลีฯ+ซุปสาหร่ายเกาหลี (เพิ่มเงิน 19.-)

- +

Recommended Menu

Tendered Pork

Chinese Kale in Oyster Sauce (Small)

Seaweed Rolls

Sliced Kurobuta

MK Roasted Duck (Large)

Roasted Duck with Noodle

Wakame

Emperor Baked Rice

Shrimp Shumai

This website uses cookies to improve your experience. MK Restaurant Group Public Company Limited and its subsidiaries would like to get your consent to collect, use, and/or disclose your collected data during our site visit including your personal data. More information
x
เอ็มเค Live chat
Firstname - Lastname
Mobile Number
Email
Start Chat
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.