ชุดเกาหลีซีฟู้ด(หมู)+ชุดผักกิมจิ

*This menu has a mixture of Shirmp
** เหมาะสำหรับ 2 ท่าน

Calories

ซุปเผ็ดเกาหลีฯ+ซุปต้นตำรับ

- +

ซุปเผ็ดเกาหลีฯ+ซุปสาหร่ายเกาหลี (เพิ่มเงิน 19.-)

- +

Recommended Menu

Wakame

Variety Set

Shrimp Shumai

Roasted Duck with Rice

MK Roasted Duck (Small)

Happy Combo Set - Roasted Duck with Rice

Mixed Shumai Set

Extra Combo Set

Chinese Kale in Oyster Sauce (Small)

This website uses cookies to improve your experience. MK Restaurant Group Public Company Limited and its subsidiaries would like to get your consent to collect, use, and/or disclose your collected data during our site visit including your personal data. More information
x
เอ็มเค Live chat
Firstname - Lastname
Mobile Number
Email
Start Chat
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.