ชุดหมูเกาหลีสเปเชียล(ไข่ไก่)

*This menu has a mixture of
** เหมาะสำหรับ 2 ท่าน

Calories

ซุปสาหร่ายเกาหลี+ซุปต้นตำรับ

- +

ซุปเผ็ดเกาหลีฯ+ซุปสาหร่ายเกาหลี (เพิ่มเงิน 19.-)

- +

Recommended Menu

Happy Combo Set - Roasted Duck with Rice

Vegetables Small Set

Extra Combo Set

MK Balls

Happy Combo Set - Roasted Duck with Noodle

Mixed Suki Special

Roasted Duck with Noodle

Seaweed Rolls

Emperor Baked Rice

This website uses cookies to improve your experience. MK Restaurant Group Public Company Limited and its subsidiaries would like to get your consent to collect, use, and/or disclose your collected data during our site visit including your personal data. More information
x
เอ็มเค Live chat
Firstname - Lastname
Mobile Number
Email
Start Chat
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.