เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ :
  1. ใช้ได้เฉพาะบริการซื้อกลับบ้าน, เอ็มเคเดลิเวอรี่ ช่องทางออนไลน์ www.MK1642.com  และโทร. 1642 ร่วมทั้ง Grab, Lineman, Foodpanda
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 30 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564
  3. Lineman, Grabfood, Foodpanda เริ่มวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ Gojek เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
  4. เลือกแถมฟรีได้เพียง 1 เมนู เป็ดย่างเล็ก  หมูแดงเล็ก  หรือหมูกรอบเล็ก
  5. ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อใบเสร็จ
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือส่วนลดอื่นๆได้
  7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เลือกซื้อ เป็ดย่างจานใหญ่ ฟรี เป็ดย่างจานเล็ก : http://www.mk1642.com/en/Product/Roasted/212.aspx
หรือเลือกซื้อ เป็ดย่างจานใหญ่ ฟรี หมูแดงจานเล็ก http://www.mk1642.com/en/Product/Roasted/214.aspx

เป็ดย่างจานใหญ่ ฟรี หมูกรอบจานเล็ก

- +
|
350
.-

Recommended Menu

Shrimp Wontons

Sliced Kurobuta

Wakame

Roasted Duck with Rice

Seaweed Rolls

MK Roasted Duck (Small)

Mixed Shumai Set

Variety Set

Emperor Baked Rice

This website uses cookies to improve your experience. MK Restaurant Group Public Company Limited and its subsidiaries would like to get your consent to collect, use, and/or disclose your collected data during our site visit including your personal data. More information
x
เอ็มเค Live chat
Firstname - Lastname
Mobile Number
Email
Start Chat
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.