เงื่อนไข :     
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป(หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
  • โปรโมชั่นนี้สำหรับ ซื้อกลับบ้าน Home Delivery และฟู้ดแอป (Grab Food, Line Man, Food Panda และ Robinhood)
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิก ส่วนลดวันเกิด คูปองส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Memberry Latte

- +
|
79
.-

Recommended Menu

Wakame

Seafood Suki

MK Roasted Duck (Small)

Shrimp Shumai

Deep-Fried Taro Dumpling (3 pieces)

Roasted Duck + Roasted Pork (Small)

MK Balls

Tendered Pork

Custard Bun

This website uses cookies to improve your experience. MK Restaurant Group Public Company Limited and its subsidiaries would like to get your consent to collect, use, and/or disclose your collected data during our site visit including your personal data. More information
x
เอ็มเค Live chat
Firstname - Lastname
Mobile Number
Email
Start Chat
Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.